Chức năng cơ bản digital ocean v2.0

Digital ocean - hệ thống tự động cài đặt 4.5 cho sức Mạnh MTA rồng việt chủ.
Trong một vài nhấp một cấu hình làm việc tra máy chủ cho các bản tin email.
Có khả năng tự động cấu hình DNS hồ sơ và tài khoản cho phép.

Cài đặt PMTA 4.5

Anh phải điền vào những dữ liệu máy chủ và bắt đầu cài đặt, digital ocean sẽ tự động cài đặt và bắt đầu máy chủ để phân phối.

Thiết lập hồ sơ DNS

Tự động, thiết lập hệ thống hồ sơ cũng như máy Quản lý. Bạn chỉ cần phải đăng ký ở miền đăng Ký địa chỉ của sẽ tìm Quản lý. Nếu cần thiết, có thể được chỉnh sửa bằng tay.

Lắp đặt TRA tài khoản

Cài đặt tự động của TRA tài khoản trên các máy chủ, chỉnh sửa dễ dàng, tạo ra, dỡ, vào XMailer. Đây chỉ là một mô tả tóm tắt tất cả các lựa chọn digital ocean!

Digital ocean tải v2.0

Đừng lãng phí thời gian quý báu vào công việc thường xuyên, digital ocean sẽ làm mọi thứ cho Anh!