توابع اساسی XServers v2.0

XServers - سیستم اتوماتیک installer 4.5 برای قدرت MTA VDS سرور.
در چند کلیک پیکربندی یک کار سرور smtp برای ایمیل عضویت در خبرنامه.
وجود دارد امکان autoconfiguration رکوردهای DNS و حساب برای توزیع.

نصب PMTA 4.5

شما باید با پر کردن اطلاعات سرور و شروع به نصب و راه اندازی XServers به طور خودکار نصب و شروع به سرور برای توزیع.

راه اندازی DNS records

تنظیم خودکار DNS رکورد در DNS Manager. شما فقط نیاز به ثبت نام در, ثبت دامنه, آدرس DNS Manager. اگر لازم باشد سوابق را می توان ویرایش به صورت دستی.

نصب و راه اندازی SMTP accounts

اتوماتیک نصب و راه اندازی SMTP accounts بر روی سرور ویرایش آسان, تولید, تخلیه, در XMailer. این تنها شرح مختصری از تمام گزینه های XServers!

XServers دانلود v2.0

نمی اتلاف وقت گرانبها را در کار معمول XServers همه چیز را برای شما!