Pozicionet e hapura

Pozicionet e hapura

Ne të rritet dhe të rritet ekipin tonë. Prandaj, ne kemi nevojë për punonjës të rinj. Shikoni hapur vende të lira pune, dhe në qoftë se ju mendoni që ju mund të mbyllni një ose disa pozicione, të jetë i sigurt na dërgoni email...

Kërkesat: njohja e MSSQL, ASP.NET. Një portofol të punës sonë.

Shkrimtar

Kërkesat: Aftësitë e të shkruarit tekstet e referencës. Portofoli.

Marketer

Kërkesat: Portfolio të punës.

Menaxherit të Departamentit të shitjes

Kushtet: Përvoja.

Menaxheri mbështetje teknike

Kërkesat: njohja e programeve tona dhe detajet e tyre.

Nëse ju mendoni që ju mund të mbyllni një ose disa pozicione, të jetë i sigurt na dërgoni email...