Startowe okno

Startowe okno XMailer 3.0

Uruchamiając XMailer 3.0, otworzy się ekran startowy programu.

Jeśli uruchamiasz XMailer po raz pierwszy na tym komputerze, to musisz przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną.

Jeśli na serwerze będzie wykryto świeża wersja XMailer, należy nacisnąć przycisk "Pobierz aktualizację" i uruchomić nową wersję.

Aby zalogować się do systemu, kliknij przycisk "Dalej" i przejść do okna "Wejście w XMailer".