Pokretanje prozora

Pokretanje prozora XMailer 3.0

Pokretanjem XMailer 3.0, pred vama će se otvoriti pokretanje prozora programa.

Ako pokrenete XMailer prvi put na ovom računalu onda trebate pročitati i prihvatiti ugovor.

Ako na serveru će biti otkrivena je nova verzija XMailer, potrebno je pritisnuti gumb "Download updates" i pokrenuti novu verziju.

Za prijavu u sustav - kliknite na "Next" i idite u prozor "Ulaz u XMailer".