Główne okno XMailer 3.0

Główne okno XMailer 3.0

Po zalogowaniu XMailer, pojawi się główne okno robocze programu. Tutaj stworzysz i edytujesz swoją newslettera.