ప్రత్యామ్నాయం సూచనలు в рассылке

ప్రధాన విండో XMailer 3.0

మీ ఇమెయిల్ has an active link, you can use the ప్రత్యామ్నాయం సూచనలు నిరోధించడానికి మీ ఇమెయిల్ లో స్పామ్.

అల్గోరిథం యొక్క ఈ పద్ధతి సులభం: మీరు క్లిక్ ఒక లింక్ స్థానంలో, make a list of links. ఆ స్థానంలో ప్రస్తుత సూచన మరియు సమయంలో మెయిలింగ్ XMailer స్వయంచాలకంగా చేస్తుంది ప్రత్యామ్నాయం సూచనలు లింక్ జాబితా నుండి మోసగించేలా.

సౌలభ్యం కోసం, at the top of the window 10 సిఫార్సు సేవలు ప్రత్యామ్నాయం సూచనలు. కానీ మీరు వారి సేవలు.

ఉపయోగించడానికి ప్రత్యామ్నాయం సూచనలు, make sure to activate ఇదే అంశం Antispamе లేదా విండో.