Magazyn dystrybucji

Magazyn dystrybucji XMailer 3.0

Magazyn dystrybucji содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Wysłane - udane próby wysyłania listów i przesyłek testowych
  • Błąd - nieudane próby wysłania z tekstem błędu
  • Oprogramowanie wydarzenia - inne imprezy, np. załączenie wstrzymać lub uruchomić dystrybucji

Inne funkcje:

  • Zapisz - Zapisywanie dziennika korespondencji w osobnym pliku
  • Wyczyść - czyszczenie wpisów do dziennika z okna dziennika, ale zdarzenia są zapisywane w pamięci. Po zakończeniu pracy programu, przy несохранении dziennika, wszystkie wpisy są tracone bezpowrotnie!

Po wybraniu zakładki "Narzędzia", staje się dostępna w sekcji "Rozszyfrowanie błędów". To pomocniczy dział stworzony dla wyjaśnienia błędów, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów. Więcej tutaj