Jurnal poçt

Jurnal poçt XMailer 3.0

Jurnal poçt содержит историю работы программы и ход рассылки с логированием по времени, делением записей по типам:

  • Göndərilən - uğurlu cəhdlər göndərmək, e-poçt və test postalar
  • Səhv - uğursuz cəhdləri göndərmək mətn səhvlər
  • Proqram hadisələr - digər hadisələr, məsələn, tamaşa fasilə və ya start poçt

Digər xüsusiyyətləri:

  • Saxlamaq jurnal - Saxlanması jurnalının poçt ayrı-ayrı fayl
  • Təmiz - təmiz entries ilə windows jurnalının, amma hadisələr yaddaşında saxlanılır. Sonra bu iş başa proqramı zamanı несохранении jurnalın bütün yazıları itirilmiş birdəfəlik!

Seçərkən nişanı "Səhvlər" olur ki, mövcud bir bölmə "Расшифровка səhvlər". Bu köməkçi bölmə üçün yaradılmış şərhlər səhvlər, eləcə də, yardım üçün problemlərin həllində. Əlavə məlumat burada