Ang pangalan generator

Pagbuo ng mga pangalan в XMailer 3.0

Isang function ng pagbuo ng mga pangalan ay maginhawa kung kailangan mo ng isang malaking listahan ng mga senders na may isang pekeng ng isang pangalan ng tao.

  • Kinakailangan na numero - ang bilang ng mga nabuong pangalan
  • Kasarian - gender ng ang nabuong pangalan
  • Pagkakasunod-sunod - ang pagkakasunud-sunod ng mga pangalan at apelyido sa ang nabuong pangalan
  • Henerasyon - na nagsisimula ang pagbuo proseso ayon sa sa itaas na mga setting