Тооны машин түгээх

Хүрээний хөтөлбөр таны боть суурь хүлээн авагч

Заана Таны үндсэн хүлээн авагч: хүлээн авагч

Үр дүнг авах, орох, хэмжээ, мэдээллийн санд хүлээн авагч...