આધાર ઇમેઇલ સરનામાં

База адресов XMailer 3.0

આ વિંડોમાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો પ્રાપ્તિકર્તાઓ અમારા ડેટાબેઝ સંસ્થાઓ.
આ માટે, તમે પસંદ કરવા માટે જરૂર શહેર રસ, તેમજ રસપ્રદ હેડિંગ.

અમે રાખવા ડેટાબેઝો માં અમારી સિસ્ટમ અને તેથી તમે વિચાર માત્ર વાસ્તવિક પ્રાપ્તિકર્તાઓ.

નોંધ: છતાં ઉચ્ચ સુસંગતતા ડેટાબેઝ સંપર્કો માટે મેઇલિંગ, અમે આગ્રહણીય પહેલાં દરેક મેઇલિંગ ઉપયોગ કરવા માટે પરીક્ષક ઈ મેલ સરનામાઓ છે કે જડિત XMailer 3.0. વધુ વાંચો અહીં.